Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 2 ด้านสังคม นันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมที่ 1

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 2 ด้านสังคม นันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมที่ 1 ฟังธรรมเทศนา ทำบุญเลี้ยงพระเพล ปลูกป่าและทำความสะอาด บริเวณวัดศรีธงทอง ณ วัดศรีธงทอง...

[ 19-06-2566 ] Hits:220

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 3

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ "กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าค่าย พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ย้อนวิถีชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย...

[ 12-06-2566 ] Hits:1631

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายวิชาที่ 1 ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่จำเป็นของผู้สูงอายุ "กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาสี กีฬาพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู หมู่ที่ 1

[ 28-05-2566 ] Hits:795

ร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลหนองคู

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลหนองคู ผู้นำชุมชน ร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลหนองคูจำนวน 36 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

[ 28-05-2566 ] Hits:126

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ